Wapen van de familie Bentein-Debaere in heraldische kleuren

Familiewebstek - Site Web de la famille - Family Website

Bentein - DebaereBibliotheek


Nederlands  -  Français  -  English


De bibliotheek

Mijn virtuele biliotheek bevat boeken met een blijvende waarde. Dat betekent meestal boeken die onderwerpen behandelen die wat gevorderd lees- en denkwerk vergen. Geen stationsromannetjes dus.

Mijn interesse voor het lezen reikt zover als mijn geheugen teruggaat. Het is reeds in de vroege kindertijd begonnen, zij het in het begin hoofdzakelijk strips. Kuifje, Nero, De Rode Ridder, tja, ik ben nu eenmaal opgegroeid in België, het stripland bij uitstek. Eenmaal de stripfase ontgroeid (alhoewel ...), ging mijn interesse vooral uit naar SF-boeken (voornamelijk van Amerikaanse schrijvers). Ik bedoel dan niet het soort SF die enkel maar een andere versie is van cowboy en indianenverhalen. Mijn voorkeur ging uit naar intrigerende mogelijkheden, die meestal een uitvloeisel waren van bestaande filosofie of wetenschap. Enkele voorbeelden daarvan zijn "De wereld van Nul-A" en "De schakers van Nul-A" (van A.E. Van Vogt) en de "Foundation"-serie (van Isaac Asimov), die repectievelijk de niet-Aristotelische denkwijze en een niet-bestaande wetenschap – de psychohistorie – tot een essentieel onderdeel van het verhaal maken. De fascinatie voor de gedachtekronkels van deze schrijvers is tot op vandaag blijven bestaan. Het zijn trouwens verhalen die men jaren later met plezier nog eens herleest, het basisgegeven van "een goed boek".

Een boekenwurm heeft echter een groot probleem: hij/zij wil alles lezen. Dat gaat om praktische redenen natuurlijk niet, dus moeten er keuzes gemaakt worden. Dat is dan ook de reden waarom ik me op latere leeftijd vooral interesseerde en nog steeds interesseer in boeken met een min of meer blijvend karakter. Meestal zijn dit ook boeken die niet zo vlot leesbaar zijn. Soms vergen ze een tweede lectuur om ze te doorgronden. Als het werkelijk fascinerende onderwerpen zijn, dan schrik ik er niet voor terug om er een korte inhoud van te maken. Dit vergt natuurlijk behoorlijk wat werk, maar dat werk kan ook nuttig zijn. In eerste instantie voor mezelf, zo kan ik het boek nogmaals "lezen", maar dan in versnelde pas. In tweede instantie misschien zelfs voor anderen, die niet zoveel tijd hebben om te lezen.

Ik ben me er van bewust dat deze werkmethode alleen is voorbehouden voor mensen die veel tijd hebben of veel tijd kunnen vrijmaken. En ik ben er dus ook zeer laat in mijn leven mee begonnen. Toch vind ik het de moeite waard om te doen, en het resultaat ervan te delen met hen die er hun voordeel mee kunnen halen. De bibliotheek bevat dus de korte inhoud van boeken die ik de moeite waard vond.

Ik heb lang getwijfeld of ik deze documenten in een xml-vorm of in een pdf-vorm zou publiceren. Hoewel de xml-vorm meer vrijheid laat om de presentatie later nog te verfijnen is het dan weer een hele klus voor personen die snel een hard copy willen maken voor eigen gebruik. Ik heb dus besloten om de korte inhouden in pdf-vorm te publiceren. Ik zal de xml-vorm enkel gebruiken voor de nieuwe werken die ik zelf schrijf. Bij ieder boek hieronder is een kleine boekbespreking toegevoegd – eerder een indruk van mij over het boek dan een formele bespreking.

Voorts vind je ook besprekingen van sommige boeken terug op LibraryThing.

De boeken

Maintenance Planning, Scheduling & Coordination

De korte inhoud wordt in het Engels (VS) gegeven teneinde de kans om verkeerde vertalingen van de oorspronkelijke ideeën en van het taalgebruik te vermijden. Dit boek is voor specialisten in de maintenance. Het beschrijft in detail de werkcyclus van het prille begin van de werkaanvraag tot de nabeschouwingen en analyses na het beëindigen van de taak. Hoewel het laatste hoofdstuk eigenlijk handelt over "project management" – en als dusdanig niet in dit boek thuishoort – is het voor de volledigheid erin gelaten. De auteurs zijn zeer grondig te werk gegaan en alles wat er moet in staan staat er ook in. Het is de bijbel van de maintenance planning.

De dronkemanswandeling

Dit boek (de Nederlandse versie ervan) geeft een chronologisch overzicht van de zoektocht naar het begrijpen van wat toeval is, hoe kansen kunnen worden berekend en waar het in de statistiek werkelijk om gaat. De auteur tracht – zonder formules – de soms zeer moeilijk (want tegen intuïtieve) gedachteprocessen uit te leggen die aan de basis liggen van tal van misverstanden bij het schatten van dagelijkse menselijke zaken. Het hoofddoel van de auteur – ons te laten zien dat toeval een enorme grote rol speelt in ons leven – raakt voor een groot deel bedolven onder de moeilijk verteerbare kost van kansberekening en statistiek. Op het einde herpakt hij zich en de drie laatste hoofdstukken zijn het herlezen waard.

The Information

De uitleg van de "korte" inhoud (nog steeds een 100-tal pagina's) vind je in deze blog

 

 

Bentein - Debaere © 2021 | Design by Maur Bentein | Powered by GetSimple
contact: m_bentein[at]hotmail[dot]com