Wapen van de familie Bentein-Debaere in heraldische kleuren

Familiewebstek - Site Web de la famille - Family Website

Bentein - DebaereBlogs

Opslag van gegevens in de "cloud"

Veel mensen (eigenlijk zouden we moeten zeggen alle mensen, maar de meerderheid is te goedgelovig) vrezen dat "gratis opslag in de cloud" synoniem staat voor inbreuken op de privacy. In het verleden is gebleken dat bepaalde bedrijven – zoals vele social media-bedrijven (Facebook en andere) maar ook cloud-opslagbedrijven – het niet nauw nemen met de privacy van hun abonnees.

Als je dus overweegt om "gevoelige" informatie op te slaan in de cloud, dan is het wellicht aan te raden deze informatie op voorhand te versleutelen.

Nu bestaan er veel versleutelingsprogrammaatjes, waarvan sommige zware encryptie gebruiken, maar de meesten onder ons hebben dergelijke – meestal niet goedkope – software niet nodig. Er bestaan echter ook andere mogelijkheden, vaak gratis, om hetzelfde doel te bereiken. Een voorbeeld: je kunt je brieven en rekenbladen voorzien van een paswoord of ze met een simpele functietoets omzetten in een pdf-bestand en daarop een paswoord-sleutel toepassen. Helaas gaat het hier om individuele bestanden en nog niet alle soorten bestanden bovendien. Probeer maar eens een simpel tekstbestand (.txt) te versleutelen; het gaat niet. En bovendien zou het erg handig zijn ook volledige mappen met alles erin in één beweging te versleutelen.

Er bestaat gratis software die dat doet. Een ervan heet 7ZIP. Hierna leer ik je hoe dit te gebruiken.

Gebruik van 7ZIP - stappenplan

 1. Download 7ZIP van de website https://www.7-zip.org/ eenmaal en installeer het op je PC/laptop/notebook.
 2. Via de verkenner, ga naar de map of het bestand dat je wil archiveren en beveiligen.
 3. Rechtsklik op de map of het bestand om het menu te openen en selecteer '7zip'.
 4. Selecteer "Toevoegen aan archief".

  menu openen
   
 5. In het vak "Codering", vul je wachtwoord in en bevestig dit.

  archieveren

  Het archief met extensie .7z komt steeds terecht in de bovenliggende map. Is het archief een bestand, dan zie je het in de oorspronkelijke map. Is het archief een volledige map, dan zie je het in de bovenliggende map.

 6. Druk op "OK" en de map of het bestand wordt onmiddellijk gecomprimeerd en versleuteld.
 7. Voor je eigen veiligheid verwijder je dan de oorspronkelijke map of bestand, zodat anderen ze niet meer kunnen inkijken.
 8. Kopieer dan het archiefbestand ***.7z naar je cloud-opslagplaats. Een populaire cloud-opslagplaats bijvoorbeeld is Google Drive. Uploaden naar deze cloudopslagplaats gaat via een app.

Mappen updaten met 7ZIP

Moet je telkens de volledige map herversleutelen als je een bestandje of een foto toevoegt aan je mappenstructuur? Nee, dat hoeft niet. Stel, je hebt een foto "kijkeenshoemooi.jpg" gekregen van je derde kleinkind op de laatste verjaardagsfeest ervan. Je wilt het bijhouden. Je hebt een met 7ZIP versleuteld archief "fotos.7z". Hoe ga je tewerk om die foto aan je versleuteld archief toe te voegen?

1. Je klikt met de rechter muisknop op "kijkeenshoemooi.jpg" en selecteert '7zip > Toevoegen aan archief ...'
2. In het 7zip-venster, helemaal rechts naast de bovenste balk 'Archief:', klik je op de knop met 3 puntjes knop.
3. Je komt in de verkenner terecht en selecteert het versleuteld achief "fotos.7z".
4. Je geeft het wachtwoord in van het versleuteld achief "fotos.7z" en je klikt 'OK'.
5. "kijkeenshoemooi.jpg" wordt gecomprimeerd, versleuteld en toegevoegd aan "fotos.7z".

De afbeelding hieronder is een voorbeeld, waarbij een nieuw bestandje "7zip.txt", dat zich in een andere map met naam "tijdelijk" bevindt, wordt toegevoegd aan een bestaand archief "kamer.7z" via de selectieknop knop van het 7zip-venster. Het wachtwoord dat moet worden ingevuld is het bestaande wachtwoord van het archief "kamer.7z". Vul je een ander wachtwoord in, dan zul je een foutmelding krijgen. Je kunt het vergelijken met het opslaan van een document in een kluizenzaal van een bank. Als je de combinatie van de specifieke kluis niet kent, dan kun je hem ook niet openen.

 

7zip opslag archief

 

Als je een ouder, reeds bestaand bestandje hebt aangepast en je archiveert het opnieuw in het desbetreffende .7z-archief, dan wordt het vorige exemplaar van het bestandje overschreven met het meest recente. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je archief nutteloze kopieën zal bevatten.

Snellere updates met 7ZIP

Hoewel 7ZIP zeer handig is voor het comprimeren en tegelijk versleutelen van volledige mappen duurt de versleuteling van grote mappen wel enige tijd. Ook de transfer van dergelijke grote mappen naar de cloud-opslagplaats met je internetverbinding is niet in 1-2-3 gedaan. Hoe kunnen we het proces van het updaten nu versnellen?

Alles begint met je mappenstructuur. Ik geef een voorbeeld. Een rommelige persoon X heeft zijn gegevens opgeslagen zoals in een afvalbak: alles in 1 map, zonder structuur. Persoon Y slaat zijn gegevens op in 1 map, maar heeft submappen per jaar of onderwerp (of nog een andere indeling, naar eigen smaak). In wezen is het totale volume van de beide hoofdmappen van beide personen ongeveer dezelfde. En het terugvinden van informatie in die beide hoofdmappen met de zoekfunctie van je verkenner is even gemakkelijk. Wanneer je echter een update uitvoert in zo'n map en daarna de update versleutelt en opslaat in de cloud, dan is er wel een verschil in aanpak en snelheid.

Ga je tewerk als persoon X, dan voer je een update uit van je gegevens en voeg je deze update toe aan de versleutelde hoofdmap, want je hebt maar 1 map. Daarna moet je de volledige versleutelde map opladen naar de cloud-opslagplaats via de synchronisatietool. Ga je tewerk als persoon Y, dan moet je enkel de submap aanpassen waar de update thuishoort. Daarna wordt enkel deze submap opgeladen naar de cloud-opslagplaats bij synchronisatie. De andere submappen worden niet opnieuw opgeladen, wat een behoorlijke tijdwinst oplevert.

Het spreekt vanzelf dat hoe fijnmaziger de mappenstructuur is, hoe sneller de versleuteling van de map(pen) en de synchronisatie van de cloud-opslag zullen kunnen worden uitgevoerd. De uitleg vind je nog eens in de schetsen hieronder, waarbij wordt verondersteld dat in beide gevallen slechts 1 bestand wordt aangepast.

 

persoon X

persoon Y

 

Actieve versus passieve archieven

In de uiteenzetting hierboven heb ik geen onderscheid gemaakt tussen passieve archieven – die geen updates meer vergen, ze zijn immers "afgewerkt" – en actieve archieven, die regelmatig worden geüpdatet. Passieve archieven moeten niet meer worden aangepast en kunnen samen met hun bovenliggende map worden geachviveerd. Voor actieve archieven opteer ik om enkel de inhoud te archiveren, zodat er nog inhoud aan kan worden toegevoegd. Ik geef hier een voorbeeld van passieve en actieve gearchiveerde uittreksels van een zichtrekening.

 

7zip actief en passief

7zip - actieve en passieve archieven samen in de bovenliggende map

 

De jaren 2015 t.e.m. 2018 zijn passieve archieven; er komen immers geen uittreksels meer bij. De map 2019 duidt op een actief archief; enkel de inhoud is versleuteld en gearchiveerd, niet de bovenliggende map "2019".

 

7zip atctieve map

7zip - inhoud van de actieve map

 

Ga je niet zo tewerk, dan zou de later toegevoegde inhoud naast de map terechtkomen in het .7z-archief i.p.v. in de map. Zorg er dus voor dat voor je actieve mappen enkel de inhoud is gearchiveerd, niet de bovenliggende map.

 

<< Ga terug naar de vorige pagina

 

 

Bentein - Debaere © 2020 | Design by Maur Bentein | Powered by GetSimple
contact: m_bentein[at]hotmail[dot]com