Wapen van de familie Bentein-Debaere in heraldische kleuren

Familiewebstek - Site Web de la famille - Family Website

Bentein - DebaereBlogs

Radicalisering en de reactie

Bron: Bond Moyson - S-magazine - januari 2016 - pagina 12 - Willy Claes - "Samen aan één zeel trekken"

Na lectuur heb ik hier ernstige kanttekeningen bij.

"Ik ben wel verrast door de houding van de westerse wereld die de ogen heeft gesloten voor het godsdienstig radicaliseringsproces dat zich in sommige delen van de moslimwereld heeft voltrokken. Met ingrijpende gevolgen voor de politieke verhoudingen in Europa."

De "westerse wereld" ... wie zijn dat eigenlijk? En welke "houding" moest dan worden aangenomen? "Inmenging" in cultureel/godsdienstige zaken in het Midden-Oosten door het Westen? Hoe reageerde de partij van Willy Claes – 20 jaar aan de macht – op het radicaliseringsproces?
Als een van die "consequenties" het scannen is "van alle kanten" van de passagiers voor ze het vliegtuig opstappen, dan denk ik dat vele passagiers zich daardoor precies (maar misschien valselijk) veiliger voelen. Dat komt steeds in live interviews op luchthavens naar voor.

Bin Laden ... "het motief: de vernietiging van het westerse maatschappijmodel. Dat is tot op vandaag de ultieme motivatie van de terreurcommando's."

Wat heeft de westerse wereld (wie zijn dat opnieuw ...?) bijgebracht aan de moslimwereld? Niets, behalve minachting en vernietiging, als je het uit hun gezichtspunt bekijkt. De westerse wereld had nooit de hoogmoed mogen hebben om de moslimwereld haar maatschappelijk model op te leggen, dat niet bij haar godsdienstige fundamenten past. De enige reden waarom de westerse wereld haar aandacht op het Midden-Oosten heeft gericht is om strategische redenen, met name de grondstof 'aardolie'. De westerse "verslaving" aan dat goedje en de voorraden ervan in het Midden-Oosten zijn de enige redenen voor de vaak vernietigende interventies van het westen in die regio. Dat er dus een massa moslims zijn die ons maatschappijmodel willen vernietigen is niet verwonderlijk.
Het is wel eigenaardig en ironisch dat de ultieme verwezenlijking van de terreurgroepen – de Islamitische Staat – een groot deel van haar inkomsten haalt uit de verkoop van die kostbare grondstof 'aardolie' aan haar vijanden.

"... een Amerikaanse ex-minister van Defensie in een nogal ophefmakend boek heeft gewaarschuwd voor een terroristische aanslag met nucleaire wapens tegen 2020."

Ik vermoed wel dat er nucleaire wapens op de zwarte wapenmarkt te koop zijn. Maar om een nucleair wapen te kunnen inzetten op een effectieve manier is er meer nodig dan een handjevol terreurcommando's, zelfs als zij zelfmoordcommando's zijn. Voorlopig zijn de terreurcommando's – na de "wake-up call" van 9/11 – er enkel in geslaagd geïsoleerde aanslagen te plegen met rudimentaire middelen en pas in 2015 (Parijs) een gecoördineerde aanval te vervolledigen – met beperkt succes overigens. Het inzetten van een nucleair wapen vergt de kennis van een volledig land achter zich. De enige radicale natie die zoiets potentiëel zou kunnen uitvoeren is IS. En ik denk niet dat zij over de kennis (= de mensen van voldoende hoge opleiding) beschikken, gezien bijna alle hoog opgeleiden het eerst zijn gevlucht voor de wandaden van IS.

"Geen hulp bieden, is geen alternatief. Wil Europa internationaal een rol van betekenis blijven spelen, moet het zijn verantwoordelijkheid opnemen. Doen we dat niet, ieder voor zich en allemaal samen, dan veroordelen we onszelf tot een plaats op de tweede of derde rij in de wereld van morgen."

Akkoord, er moet hulp geboden worden. Vluchtelingen hebben een status en moeten worden beschermd. Hebben we – nationaal of op Europees vlak – de middelen om alle vluchtelingen te beschermen? Neen, dus we kunnen slechts een bepaald aantal (een quotum) aan. Zelfs het Duistland van bondskanselier Merkel "Wir schaffen das." kan een tweede toevloed van vluchtelingen van dezelfde omvang niet aan. Verschillende zeer ruimdenkende Europese landen sluiten nu al vliegensvlug hun grenzen, inclusief de Scandinaven. En wat doen we met die vluchtelingen, eens op ons grondgebied? Geven we ze een tijdelijke status of "integreren" we ze in onze maatschappij? Integratie blijkt immers ook al een mislukt experiment te zijn in verschillende Europese landen en steden ... 

Indien we echter enkel onze verantwoordelijkheid moeten opnemen om straks nog op het wereldtoneel te kunnen schitteren, dan is dat om de verkeerde reden. Sinds de wereldrecessie van 2008 is Europa blijven stilstaan, economisch toch, maar is dat nu verontrustend zoals door velen wordt beweerd? De V.S. kent pas sinds kort opnieuw een voorzichtige relance, maar slaagt er toch niet in haar groeipercentage van voor de crisis te bereiken. China is een economische grootmacht geworden, maar moet het vooral van haar export hebben. De Chinese huismarkt raakt niet van de grond. De rest van de BRIIC-landen ligt economisch op apegapen. Economen schijnen niet te beseffen dat de groeicijfers van voor de recessie niet meer terugkomen (want ze waren artificieel hoog). De "podiumplaatsen" op de wereldranglijst van gezaghebbende landen wisselen dus ieder jaar. Ons eigen [Europese] project afwerken zou al een prachtprestatie zijn (met alle disputen die er nu nog moeten worden opgelost), zonder dat we ons om onze plaats in de wereldrangschikking zorgen hoeven te maken.

 

<< Ga terug naar de vorige pagina

 

 

Bentein - Debaere © 2019 | Design by Maur Bentein | Powered by GetSimple
contact: m_bentein[at]hotmail[dot]com