Wapen van de familie Bentein-Debaere in heraldische kleuren

Familiewebstek - Site Web de la famille - Family Website

Bentein - DebaereRecepten - Recettes - Recipes

Nederlands Favoriete recepten

De volgende recepten zijn favorieten bij de meerderheid van de familie, maar worden daarom niet per se elke week (of maand) ook bereid. Het zijn dus eerder recepten voor speciale gelegenheden.


Français Recettes favorites

Les recettes suivantes sont les favorites pour la majorité de la famille, mais ne sont donc pas nécessairement préparées chaque semaine (ou mois). Les résultats sont plutôt des recettes pour des occasions spéciales.


English Favourite recipes

The following recipes are favorites for the majority of the family, but are therefore not necessarily prepared every week (or month). The results are more recipes for special occasions.

Lijst met de links naar favoriete recepten
Liste de liens vers des recettes préférées
List of links to favorite recipes

Nederlands Experimentele recepten

Deze recepten zijn nog in het stadium van "experiment". Eenmaal "goedgekeurd" gaan ze over naar de lijst "favorieten", of ze verdwijnen ... .


Français Recettes expérimentales

Ces recettes sont encore au stade de «l'expérience». Une fois «approuvés» ils vont vers la liste de «favorites», ou ils disparaissent ....


English Experimental recipes

These recipes are still in the 'experimental' stage. Once 'approved', they go on to the 'favorites' list, or they disappear ....

Lijst met de links naar experimentele recepten
Liste de liens vers des recettes expérimentales
List of links to experimental recipes

 

 

Bentein - Debaere © 2021 | Design by Maur Bentein | Powered by GetSimple
contact: m_bentein[at]hotmail[dot]com